Vocal Acapella Ngước mắt nhìn đời – Phú Lê

0/5 Không có đánh giá

Báo cáo ứng dụng này

Mô tả

[Dlmod.net] Vocal Acapella Ngước mắt nhìn đời – Phú Lê: Một bài hát mới của Phú Lê sau một thời gian “ở ẩn” khá lâu. Nội dung bài hát vẫn là liên quan đến tình nghĩa anh em trong xã hội.

Vocal Acapella Ngước mắt nhìn đời - Phú Lê

Vocal Acapella Ngước mắt nhìn đời – Phú Lê

Bình luận trên Facebook